Bạc Liêu: Vẫn chưa tìm thấy 2 thuyền viên mất tích trên biển

Trục vớt tàu chìm, tìm kiếm thuyền viên mất tích (ảnh TTX)
Trục vớt tàu chìm, tìm kiếm thuyền viên mất tích (ảnh TTX)