Bạc Liêu vẫn chưa cho phép vận chuyển hành khách liên tỉnh

Đìu hiu Bến xe khách tỉnh Bạc Liêu sáng ngày 14.10 khi tỉnh Bạc Liêu chưa cho phép thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định. Ảnh: Nhật Hồ
Đìu hiu Bến xe khách tỉnh Bạc Liêu sáng ngày 14.10 khi tỉnh Bạc Liêu chưa cho phép thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định. Ảnh: Nhật Hồ
Đìu hiu Bến xe khách tỉnh Bạc Liêu sáng ngày 14.10 khi tỉnh Bạc Liêu chưa cho phép thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top