Bạc Liêu: Tuyên dương các điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Minh Khái phát biểu tại buổi tuyên dương
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Minh Khái phát biểu tại buổi tuyên dương
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Minh Khái phát biểu tại buổi tuyên dương
Lên top