Bạc Liêu: Truy tặng bằng khen cho người dũng cảm cứu nạn, cứu hộ

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng (bìa trái) thăm hỏi động viên, chia sẻ cùng gia đình ông Danh Khel (ảnh Minh Đạt)
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng (bìa trái) thăm hỏi động viên, chia sẻ cùng gia đình ông Danh Khel (ảnh Minh Đạt)
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng (bìa trái) thăm hỏi động viên, chia sẻ cùng gia đình ông Danh Khel (ảnh Minh Đạt)
Lên top