Bạc Liêu trên 22.700 gia đình chính sách người có công được nhận quà

Đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tâm (ảnh Nhật Hồ)
Đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tâm (ảnh Nhật Hồ)
Đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tâm (ảnh Nhật Hồ)
Lên top