Bạc Liêu: Trên 1.4 tỉ đồng, 6 tấn hàng gửi đồng bào miền Trung

Các đại biểu, khách mời tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt (ảnh Nhật Hồ)
Các đại biểu, khách mời tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt (ảnh Nhật Hồ)
Các đại biểu, khách mời tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt (ảnh Nhật Hồ)
Lên top