Bạc Liêu trao giấy xuất viện cho hai bệnh nhân nhiễm COVID-19

Bệnh viện Bạc Liêu trao giấy xuất viện cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh (ảnh Nhật Hồ)
Bệnh viện Bạc Liêu trao giấy xuất viện cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh (ảnh Nhật Hồ)
Bệnh viện Bạc Liêu trao giấy xuất viện cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh (ảnh Nhật Hồ)
Lên top