Bạc Liêu: Trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho 375 công dân

Trao Quyết định cho công dân trở về từ Hàn Quốc hoàn thành thời gian cách ly.Ảnh: Văn Đông
Trao Quyết định cho công dân trở về từ Hàn Quốc hoàn thành thời gian cách ly.Ảnh: Văn Đông
Trao Quyết định cho công dân trở về từ Hàn Quốc hoàn thành thời gian cách ly.Ảnh: Văn Đông
Lên top