Bạc Liêu tìm cách khắc phục dòng kênh ô nhiễm nhất thành phố

Kênh hở Bạc Liêu nối Phường 2 và Phường 5 thành phố Bạc Liêu thường xuyên bị ô nhiễm
Kênh hở Bạc Liêu nối Phường 2 và Phường 5 thành phố Bạc Liêu thường xuyên bị ô nhiễm
Kênh hở Bạc Liêu nối Phường 2 và Phường 5 thành phố Bạc Liêu thường xuyên bị ô nhiễm

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top