Bạc Liêu: Tiếp nhận cách ly 391 công dân về từ Hàn Quốc

Tiếp nhận công dân đưa vào khu cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu rạng sáng ngày 3.4. Ảnh: Văn Đông
Tiếp nhận công dân đưa vào khu cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu rạng sáng ngày 3.4. Ảnh: Văn Đông
Tiếp nhận công dân đưa vào khu cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu rạng sáng ngày 3.4. Ảnh: Văn Đông
Lên top