Bạc Liêu: Tiếp nhận cách ly 367 công dân Việt Nam trở về từ Nhật

Ký túc xá sinh viên Bạc Liêu, nơi cách ly 367 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản. Ảnh: Nhật Hồ
Ký túc xá sinh viên Bạc Liêu, nơi cách ly 367 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản. Ảnh: Nhật Hồ
Ký túc xá sinh viên Bạc Liêu, nơi cách ly 367 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top