Bạc Liêu tiếp nhận 343 công dân Việt Nam trở về từ Úc

Khu Ký túc xá sinh viên sẽ được làm khu cách ly khi tiếp nhận 343 công dân Việt Nam trở về từ Úc (ảnh Nhật Hồ)
Khu Ký túc xá sinh viên sẽ được làm khu cách ly khi tiếp nhận 343 công dân Việt Nam trở về từ Úc (ảnh Nhật Hồ)
Khu Ký túc xá sinh viên sẽ được làm khu cách ly khi tiếp nhận 343 công dân Việt Nam trở về từ Úc (ảnh Nhật Hồ)
Lên top