Bạc Liêu tiếp nhận 240 công dân trở về từ Malaysia

Tiếp nhận 240 công dân Việt Nam trở về từ Malaysia vào Khu cách ly tập trung (ảnh Châu Khánh)
Tiếp nhận 240 công dân Việt Nam trở về từ Malaysia vào Khu cách ly tập trung (ảnh Châu Khánh)
Tiếp nhận 240 công dân Việt Nam trở về từ Malaysia vào Khu cách ly tập trung (ảnh Châu Khánh)
Lên top