Bạc Liêu: Thông báo khẩn tìm người đến 2 quán ăn và Trung tâm Medic

Khu vực cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu (ảnh Minh Họa)
Khu vực cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu (ảnh Minh Họa)
Khu vực cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu (ảnh Minh Họa)
Lên top