Bạc Liêu: Tạm đóng cửa hàng loạt quán ăn, quán giải khát

Công an Thành phố Bạc Liêu kiểm tra nhắc nhỡ hàng quán tạm ngưng hoạt động (ảnh Nhật Hồ)
Công an Thành phố Bạc Liêu kiểm tra nhắc nhỡ hàng quán tạm ngưng hoạt động (ảnh Nhật Hồ)
Công an Thành phố Bạc Liêu kiểm tra nhắc nhỡ hàng quán tạm ngưng hoạt động (ảnh Nhật Hồ)
Lên top