Bạc Liêu: Siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19

Văn bản chỉ đạo của TỈnh ủy Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Văn bản chỉ đạo của TỈnh ủy Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Văn bản chỉ đạo của TỈnh ủy Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top