Bạc Liêu siết chặt 7 ngày giãn cách trước khi trở lại “bình thường mới”

Tỉnh Bạc Liêu siết chặt quản lý trong 7 ngày giãn cách để ổn định chuyển sang trạng thái bình thường mới. Ảnh: Nhật Hồ
Tỉnh Bạc Liêu siết chặt quản lý trong 7 ngày giãn cách để ổn định chuyển sang trạng thái bình thường mới. Ảnh: Nhật Hồ
Tỉnh Bạc Liêu siết chặt quản lý trong 7 ngày giãn cách để ổn định chuyển sang trạng thái bình thường mới. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top