Bạc Liêu: Sẽ bố trí thi riêng cho 2 thí sinh về từ Hà Nội, Cần Thơ

Kiểm tra công tác an toàn phòng thi tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Kiểm tra công tác an toàn phòng thi tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Kiểm tra công tác an toàn phòng thi tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top