Bạc Liêu: Sau ra quân, trật tự trước bệnh viện tỉnh vẫn chưa vãn hồi

Một đoạn hàng rào phía trước Bệnh viện Bạc Liêu đã có các chậu hoa (ảnh Nhật Hồ)
Một đoạn hàng rào phía trước Bệnh viện Bạc Liêu đã có các chậu hoa (ảnh Nhật Hồ)
Một đoạn hàng rào phía trước Bệnh viện Bạc Liêu đã có các chậu hoa (ảnh Nhật Hồ)
Lên top