Bạc Liêu ra quân năm An toàn giao thông 2018

Diễu hành tuyên truyền năm An toàn giao thông.
Diễu hành tuyên truyền năm An toàn giao thông.
Diễu hành tuyên truyền năm An toàn giao thông.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top