Bạc Liêu: Phó Chánh văn phòng Huyện ủy tự tử nhưng được cứu sống

Khu hành chính huyện Vĩnh Lợi, nơi ông K. làm việc và tự tử nhưng được cứu sống.
Khu hành chính huyện Vĩnh Lợi, nơi ông K. làm việc và tự tử nhưng được cứu sống.