Bạc Liêu nới lỏng giãn cách từ 23.8, hoạt động nào hạn chế, được phép?

Tỉnh Bạc Liêu áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ ngày 23.8, nhưng hạn chế người dân ra đường khi không cần thiết. Ảnh: Nhật Hồ
Tỉnh Bạc Liêu áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ ngày 23.8, nhưng hạn chế người dân ra đường khi không cần thiết. Ảnh: Nhật Hồ
Tỉnh Bạc Liêu áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ ngày 23.8, nhưng hạn chế người dân ra đường khi không cần thiết. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top