Bạc Liêu nới lỏng giãn cách, chỉ còn 6 phường áp dụng Chỉ thị 16

Tỉnh Bạc Liêu nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 16 từ ngày 6.9. Ảnh: Nhật Hồ
Tỉnh Bạc Liêu nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 16 từ ngày 6.9. Ảnh: Nhật Hồ
Tỉnh Bạc Liêu nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 16 từ ngày 6.9. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top