Bạc Liêu: Người từ vùng áp dụng Chỉ thị 16 về địa phương khác bị cách ly

Bạc Liêu quy định người từ vùng gãn cách theo Chỉ thị 16 đi các địa phương khác trong tỉnh bị cách ly tại nhà 7 ngày khiến người dân lo lắng. Ảnh: Nhật Hồ
Bạc Liêu quy định người từ vùng gãn cách theo Chỉ thị 16 đi các địa phương khác trong tỉnh bị cách ly tại nhà 7 ngày khiến người dân lo lắng. Ảnh: Nhật Hồ
Bạc Liêu quy định người từ vùng gãn cách theo Chỉ thị 16 đi các địa phương khác trong tỉnh bị cách ly tại nhà 7 ngày khiến người dân lo lắng. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top