Bạc Liêu: Người chưa tiêm vaccine không được ra đường, đi chợ

Từ ngày 21.11, những ai ở tỉnh Bạc Liêu chưa tiêm vaccine không được ra đường, đi chợ... Ảnh: Nhật Hồ
Từ ngày 21.11, những ai ở tỉnh Bạc Liêu chưa tiêm vaccine không được ra đường, đi chợ... Ảnh: Nhật Hồ
Từ ngày 21.11, những ai ở tỉnh Bạc Liêu chưa tiêm vaccine không được ra đường, đi chợ... Ảnh: Nhật Hồ
Lên top