Bạc Liêu nâng biện pháp phòng dịch khi có 2 ca dương tính trong cộng đồng

Xuất hiện 2 ca dương COVID-19 trong cộng đồng, tỉnh Bạc Liêu tăng cường kiểm soát. Ảnh: Nhật Hồ
Xuất hiện 2 ca dương COVID-19 trong cộng đồng, tỉnh Bạc Liêu tăng cường kiểm soát. Ảnh: Nhật Hồ
Xuất hiện 2 ca dương COVID-19 trong cộng đồng, tỉnh Bạc Liêu tăng cường kiểm soát. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top