Bạc Liêu: Mỗi cơ quan tối đa 3 người, nhà máy không quá 30 công nhân/ca

Khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Bạc Liêu quy định mỗi cơ quan tối đa chỉ 3 người trực. Ảnh: Nhật Hồ
Khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Bạc Liêu quy định mỗi cơ quan tối đa chỉ 3 người trực. Ảnh: Nhật Hồ
Khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Bạc Liêu quy định mỗi cơ quan tối đa chỉ 3 người trực. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top