Bạc Liêu: Lúa chìm trong nước do ảnh hưởng bão

Cánh đồng lúa chín bị sập nhưng không thu hoạch được do không thể đưa máy gặt đập liên hợp vào đồng ruộng (ảnh Nhật Hồ)
Cánh đồng lúa chín bị sập nhưng không thu hoạch được do không thể đưa máy gặt đập liên hợp vào đồng ruộng (ảnh Nhật Hồ)
Cánh đồng lúa chín bị sập nhưng không thu hoạch được do không thể đưa máy gặt đập liên hợp vào đồng ruộng (ảnh Nhật Hồ)
Lên top