Bạc Liêu loay hoay giải bài toán xử lý rác thải y tế

Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, nơi có chất thải y tế nguy hại y tế cao nhất. Ảnh: Nhật Hồ
Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, nơi có chất thải y tế nguy hại y tế cao nhất. Ảnh: Nhật Hồ
Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, nơi có chất thải y tế nguy hại y tế cao nhất. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top