Bạc Liêu lập khu điều trị 500 giường tại Thị xã Giá Rai

Khu điều trị COVID-19 tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đi vào hoạt động vào ngày 21.10. Ảnh: Nhật Hồ
Khu điều trị COVID-19 tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đi vào hoạt động vào ngày 21.10. Ảnh: Nhật Hồ
Khu điều trị COVID-19 tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đi vào hoạt động vào ngày 21.10. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top