Bạc Liêu kiến nghị đầu tư 2 âu thuyền để pha loãng nước mặn Nam Quốc lộ 1A

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến (người không đội mũ) kiểm tra thực tế mô hình nuôi tôm siêu thâm canh tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến (người không đội mũ) kiểm tra thực tế mô hình nuôi tôm siêu thâm canh tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến (người không đội mũ) kiểm tra thực tế mô hình nuôi tôm siêu thâm canh tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top