Bạc Liêu kích hoạt lại hệ thống phòng dịch, khuyến cáo mang khẩu trang

Bạc Liêu khởi động lại các công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh Nhật Hồ.
Bạc Liêu khởi động lại các công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh Nhật Hồ.
Bạc Liêu khởi động lại các công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh Nhật Hồ.
Lên top