Bạc Liêu: Không bán công viên Trần Huỳnh

Nhiều hạng mục do nhà nước xây dựng trước đây, khi giao cho Cty Quốc Lâm quản lý đã xuống cấp trầm trọng.Ảnh: NHẬT HỒ
Nhiều hạng mục do nhà nước xây dựng trước đây, khi giao cho Cty Quốc Lâm quản lý đã xuống cấp trầm trọng.Ảnh: NHẬT HỒ
Nhiều hạng mục do nhà nước xây dựng trước đây, khi giao cho Cty Quốc Lâm quản lý đã xuống cấp trầm trọng.Ảnh: NHẬT HỒ
Lên top