Bạc Liêu kéo dài thời gian giãn cách thêm 7 ngày

Tỉnh Bạc Liêu quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm 7 ngày, tất cả các chốt đều duy trì hoạt động. Ảnh: Nhật Hồ
Tỉnh Bạc Liêu quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm 7 ngày, tất cả các chốt đều duy trì hoạt động. Ảnh: Nhật Hồ
Tỉnh Bạc Liêu quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm 7 ngày, tất cả các chốt đều duy trì hoạt động. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top