Bạc Liêu: Kè cửa biển Nhà Mát sụp lún nghiêm trọng do triều cường, sóng lớn

Khẩn trương khắc phục đoạn kè Nhà Mát bị sụp lún. Ảnh: Nhật Hồ
Khẩn trương khắc phục đoạn kè Nhà Mát bị sụp lún. Ảnh: Nhật Hồ
Khẩn trương khắc phục đoạn kè Nhà Mát bị sụp lún. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top