Bạc Liêu hỗ trợ 541 hộ bán vé số trong thời gian tạm nghỉ

551 hộ bán vé số tại Bạc Liêu được hỗ trợ mỗi hộ 600.000 đồng. Ảnh: Nhật Hồ
551 hộ bán vé số tại Bạc Liêu được hỗ trợ mỗi hộ 600.000 đồng. Ảnh: Nhật Hồ
551 hộ bán vé số tại Bạc Liêu được hỗ trợ mỗi hộ 600.000 đồng. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top