Bạc Liêu: Hạn chế vận chuyển hành khách

Bạc Liêu chính thức hạn chế vận chuyển hành khách. Ảnh: Nhật Hồ
Bạc Liêu chính thức hạn chế vận chuyển hành khách. Ảnh: Nhật Hồ
Bạc Liêu chính thức hạn chế vận chuyển hành khách. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top