Bạc Liêu: Hạn chế các hoạt động tập trung đông người

Bạc Liêu hạn chế tụ tập đông người, kiểm soát chặt tình hình người nước ngoài nhập tỉnh. Ảnh: Văn Đông
Bạc Liêu hạn chế tụ tập đông người, kiểm soát chặt tình hình người nước ngoài nhập tỉnh. Ảnh: Văn Đông
Bạc Liêu hạn chế tụ tập đông người, kiểm soát chặt tình hình người nước ngoài nhập tỉnh. Ảnh: Văn Đông
Lên top