Bạc Liêu: Hai trường hợp F1 đều âm tính lần 1

Các trường hợp tiếp xúc với F1 trở về Bạc Liêu đều âm tính lần 1 và được cách ly theo quy định. Ảnh: Nhật Hồ
Các trường hợp tiếp xúc với F1 trở về Bạc Liêu đều âm tính lần 1 và được cách ly theo quy định. Ảnh: Nhật Hồ
Các trường hợp tiếp xúc với F1 trở về Bạc Liêu đều âm tính lần 1 và được cách ly theo quy định. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top