Bạc Liêu: Giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 chưa tới 60%

Thi công công trình từ nguồn vốn Nhà nước tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Thi công công trình từ nguồn vốn Nhà nước tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Thi công công trình từ nguồn vốn Nhà nước tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top