Bạc Liêu gấp rút thành lập 18 Trạm y tế lưu động

Trạm y tế lưu động phường 3, lần đầu tiên người dân tại thành phố Bạc Liêu được test tận nhà mà không phải tập trung đi test trong lúc đang giãn cách. Ảnh: Nhật Hồ
Trạm y tế lưu động phường 3, lần đầu tiên người dân tại thành phố Bạc Liêu được test tận nhà mà không phải tập trung đi test trong lúc đang giãn cách. Ảnh: Nhật Hồ
Trạm y tế lưu động phường 3, lần đầu tiên người dân tại thành phố Bạc Liêu được test tận nhà mà không phải tập trung đi test trong lúc đang giãn cách. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top