Bạc Liêu: Gần 12.000 tỉ đồng ứng phó với biển đổi khí hậu

Kè Nhà Mát, Bạc Liêu được đầu tư từ nguồn vốn chống biến đổi khí hậu (ảnh Nhật Hồ)
Kè Nhà Mát, Bạc Liêu được đầu tư từ nguồn vốn chống biến đổi khí hậu (ảnh Nhật Hồ)
Kè Nhà Mát, Bạc Liêu được đầu tư từ nguồn vốn chống biến đổi khí hậu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top