Bạc Liêu: Dừng nhiều hoạt động mừng Xuân Tân Sửu 2021

Chợ quê ngày tết tại Bạc Liêu năm 2021 tạm dừng để phòng chống COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Chợ quê ngày tết tại Bạc Liêu năm 2021 tạm dừng để phòng chống COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Chợ quê ngày tết tại Bạc Liêu năm 2021 tạm dừng để phòng chống COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top