Bạc Liêu: Dòng kênh ô nhiễm nhất thành phố đã xanh trong

Người dân vui mừng khi kênh Cầu Xáng đã không còn ô nhiễm môi trường (ảnh Nhật Hồ)
Người dân vui mừng khi kênh Cầu Xáng đã không còn ô nhiễm môi trường (ảnh Nhật Hồ)
Người dân vui mừng khi kênh Cầu Xáng đã không còn ô nhiễm môi trường (ảnh Nhật Hồ)
Lên top