Bạc Liêu: Đóng cửa chợ đêm, vũ trường, karaoke để phòng, chống COVID-19

Khu cách ly tập triung tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Minh họa
Khu cách ly tập triung tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Minh họa
Khu cách ly tập triung tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Minh họa
Lên top