Bạc Liêu: Đi lại trong tỉnh không còn bị cách ly

Người dân đi/đến từ vùng áp dụng Chỉ thị 16 về vùng áp dụng Chỉ thị 15 không còn bị cách ly. Ảnh: Nhật Hồ
Người dân đi/đến từ vùng áp dụng Chỉ thị 16 về vùng áp dụng Chỉ thị 15 không còn bị cách ly. Ảnh: Nhật Hồ
Người dân đi/đến từ vùng áp dụng Chỉ thị 16 về vùng áp dụng Chỉ thị 15 không còn bị cách ly. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top