Bạc Liêu: Đề nghị kiểm điểm cán bộ để công trình không phép tồn tại

Căn nhà xây dựng không phép đã gần hoàn thiện. Ảnh chụp ngày 4.3. Ảnh: Nhật Hồ
Căn nhà xây dựng không phép đã gần hoàn thiện. Ảnh chụp ngày 4.3. Ảnh: Nhật Hồ
Căn nhà xây dựng không phép đã gần hoàn thiện. Ảnh chụp ngày 4.3. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top