Bạc Liêu: Đầu tháng 11 học sinh các cấp sẽ trở lại trường học

Một điểm trường mần non chưa được trưng dụng làm khu cách ly, nhưng trẻ vẫn chưa đến trường, các cô chỉnh trang lại đồ dùng cho các cháu. Ảnh: Nhật Hồ
Một điểm trường mần non chưa được trưng dụng làm khu cách ly, nhưng trẻ vẫn chưa đến trường, các cô chỉnh trang lại đồ dùng cho các cháu. Ảnh: Nhật Hồ
Một điểm trường mần non chưa được trưng dụng làm khu cách ly, nhưng trẻ vẫn chưa đến trường, các cô chỉnh trang lại đồ dùng cho các cháu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top