Bạc Liêu: Dân bức xúc vì thi công cống làm sụp nhà

Ông Trần Văn Liêm chỉ một góc hầm gièo cua giống đã bị sụp xuống hố do đơn vị thi công đào làm ống cống
Ông Trần Văn Liêm chỉ một góc hầm gièo cua giống đã bị sụp xuống hố do đơn vị thi công đào làm ống cống
Ông Trần Văn Liêm chỉ một góc hầm gièo cua giống đã bị sụp xuống hố do đơn vị thi công đào làm ống cống

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top