Bạc Liêu: Đảm bảo đủ phòng thi, nhân lực trong các tình huống phòng dịch

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu kiểm tra phòng thi chuẩn bị cho kỳ thi THPT. Ảnh Nhật Hồ.
Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu kiểm tra phòng thi chuẩn bị cho kỳ thi THPT. Ảnh Nhật Hồ.
Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu kiểm tra phòng thi chuẩn bị cho kỳ thi THPT. Ảnh Nhật Hồ.
Lên top